Kjøpsinfo

Billettar til konserthus og kino kan kjøpast og tingast på fleire måtar

  • Via vår heimeside (som du no er på)
  • I kinokiosken på hotellet, normalt ein time før kvar framsyning startar til siste framsyning har starta
  • I resepsjonen på Thon hotell Fosnavåg
  • Hos NH Lied, tlf 7008 8476
  • Via ebillett-appen som fins for både iphone og android
  • Via filmweb.no og frå filmweb-appen

Fylgjekort kan nyttast i Fosnavåg konserthus. For tinging av billettar sjå lenger nede
Handicap-plassar er merka, men kan ikkje kjøpast på nett. Dei må kjøpast "i døra" eller tingast på førehand.

Ting billettar ved å send mail til: bjorn@fosnavagkonserthus.no eller på telefon 911 17 644 i kinokiosken si opningstid. Kinokiosken er open 1 time før første framsyning. Messenger på Facebook kan også nyttast til tinging av billettar

Kulturrabatt for ungdom gir publikum i alderen 15-20 år rabatt på billett ved framvising av legitimasjon. Rabatten er personleg, og kan ikkje bli brukt til grupper som til dømes skuleklassar. Spør etter kulturrabatt i kinokiosken

Hvis du er usikker på om kjøpet ditt på internett er gjennomført, kan du sjekke det her

 

 

bilder 

Ebillett-appen