Åpningstider

Kinoen har i utgangspunktet framsyningar kvar dag unntatt måndag

Konsertsalen er disponert 50% av hotell og 50% av konserthuset. Det er ikkje faste opningstider. Hotellet har opent heile døgnet