A - Tillatt for alle
6 - Alle barn sammen med voksne
9 - Barn ned til 6 år sammen med voksne
12 - Barn ned til 9 år sammen med voksne
15 - Unge ned til 12 år sammen med voksne
18 - Absolutt aldersgrense

Les også mer om aldersgrenser for barn på medietilsynets nettsider: http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/