Stine Sofies Siftelse «Det handler om omtanke, ikke mistanke»

Om arrangementet

Utdanningsforbundet inviterer til gratis medlemsmøte

Foredraget «Det handler om omtanke, ikke mistanke» tek for seg ulike valdstypar, konsekvensar og seinskadar av å bli utsett, korleis samtale med born om tematikken (førebyggande), samt korleis samtale ved uro. 
 
Foredragshaldar Harald Dean er utdanna pedagog (B.A.) og samfunnsvitar (M.Sc.), med vidareutdanning i seksuelle overgrep mot born. I Stine Sofies Stiftelse reiser han land og strand rundt for å undervise om vald og overgrep mot born, både for born og vaksne. Noko av det som driv han i arbeidet er å bidra til større openheit på tematikken, og gjere den meir handterbar.

Utdanningsforbundet Herøy & Fagforbundet Herøy