Herøyspelet Kongens Ring

Om arrangementet

Kamp, kjærleik og kongemakt!

Den unge hovdingdottera Unn er lovd vekk til Ingolf. Familien og herøyfolket meiner det er beste mannen for Unn, men Unn vil ha Møre-Karl, opprøraren og rebellen som herjar saman med flokken sin. Unn rømer saman med Møre-Karl før ho kjem tilbake til heimplassen på røvartokt. Her barkar Møre-Karl og Ingolf saman i kamp, i holmgang.